Bíla Jiří - Základní stránka

Hlavní specializace: 
umělá inteligence, neuronové sítě, expertní systémy
Telefon: 
+420 224 352 534
+420 224 352 563
+420 224 653 434
Místnost: 
B1-416
B3-208
Funkce: 

Zástupce vedoucího ústavu
proděkan pro zahraniční a vnější vztahy / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní

Záznamy v mezinárodních citačních sítích:


  • 45 záznamů na Web of Science (z toho 3krát Q1(IF: 4.796, 3.173, a 4.123) a 3krát Q2),
  • 60 záznamů na Elsevier Scopus,
  • 10 záznamů na Springer Link.

Funkce a členství:


2005-2009, vedoucí ústavu Přístrojové a řídicí techniky, FS, ČVUT v Praze,
2006- 2014, prorektor ČVUT v Praze,
2014- dosud proděkan FS, ČVUT v Praze.
2009- dosud, člen vědecké rady FAI UTB ve Zlíně,
2013- dosud, člen vědecké rady UTB ve Zlíně,
2014-2015, předseda poroty inovační soutěže, Best Innovator (USA-ČR).

Ceny a uznání:


  • Zlatá Felberova medaile (2017).
  • Nominován do American Chemical Society (2015).
  • Člen of Technical Committee on Artificial Intelligence and Expert Systems IASTED, (Canada), (2009 – dosud).
  • Stříbrná Felberova medaile, ČVUT v Praze (2004).
  • Zlatá medaile ČVUT v Praze (2014).
  • V letech 2006-2014 – řada medailí za iniciaci spolupráce ve vědě a v pedagogice mezi ČVUT v Praze a univerzitami: STU v Bratislavě, TU ve Vídni, TU v Budapešti, Katolická univerzita v San Cristóbalu v Dominikánské republice.