Bukovský Ivo - Základní stránka

Hlavní specializace: 
adaptivní zpracování signálů, řízení a informatika
Telefon: 
+420 224 352 529
Místnost: 
B1-433
Funkce: 

Vedoucí Odboru automatického řízení a inženýrské informatiky, U12110.3
ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Ivo Bukovský at users.fs.cvut.cz
-------
ICTNET – The International Consortium on Information and Communication Technologies and Related Interdisciplinary Applications – koordinátor za ČVUT


Editorial Board (today):
Complex & Intelligent Systems, Springer journal (open access) (2015… Today)
Associated Editor (past):
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (2014), IEEE Transactions on Neural Networks (2011–13)


Vyzvaná členství:
IEEE Neural Networks Technical Committee, Computational Intelligence Society , SAS
IEEE CIS Subcommittee for Graduate Student Research Grants
INSTICC – Institute for Systems and Technologies of Information Control and Communication
-------
Anual IPC for : IJCNN, ICCI*CC, EANN, SEKE, NCTA, …
-------
Členství v porotě krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v Praze


Stážisté
09/2013–02/2014 – student “Ronan Hemez” z “Université de Technologie de Belfort Montbéliard” absolvoval 6měsíční stáž se zaměřením na návrh, modelování a řízení kolejového standu neuronovými sítěmi (ve spolupráci s Ústavem automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel).
04–06/2013 – Doktorand “Ing.Peter Michal” z “Technické Univerzity Košice” absolvoval 3měsíční stáž na téma “Neuronové sítě pro modelování anodické oxidace hliníku”.
Nedávno: Přednáška: Ivo Bukovský: “Learning Entropy for Learning Systems” na semináři “Computation Intelligence with Applications to Rehabilitation”, State Key Laboratory of Management and Control for Complex Systems, Institute of Automation, The Chinese Academy of Sciences in Beijing, 4.7.-5.7.2014, 4:30–5:10 pm.
Přečíst
[1] Bukovsky, I.: :¨Learning Entropy: Multiscale Measure for Incremental Learning¨, Entropy, special issue on Dynamical Systems, 2013, 15(10), 4159–4187; doi:10.3390/e15104159
[2] Ivo Bukovsky et al. :" Learning Entropy for Novelty Detection: A Cognitive Approach for Adaptive Filters", accepted paper for Sensor Signal Processing for Defence (SSPD) Conference 2014, Edinburgh, UK, Sept. 8–9, 2014
[3] Bukovsky, I., Kinsner, W., Bila, J.: „Multiscale Analysis Approach for Novelty Detection in Adaptation Plot“, 3rd Sensor Signal Processing for Defence 2012 (SSPD 2012), Imperial College London, UK, September 24–27, 2012, doi: 10.1049/ic.2012.0114, E-ISBN: 978–1–84919–712–0.
[4] Ivo Bukovsky, Noriyasu Homma, Matous Cejnek and Kei Ichiji: Study of Learning Entropy for Novelty Detection in Lung Tumor Motion Prediction for Target Tracking Radiation Therapy, The 2014 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2014), IEEE WCCI 2014, Beijing, 2014.
[5] Witold Kinsner, Simon Haykin, Yingxu Wang, Witold Pedrycz, Ivo Bukovsky, Bernard Widrow, Andrzej Skowron, Piotr Wasilewski, and Menahem Friedman: „Challenges in Engineering Education of Cognitive Dynamic Systems“, Proceedings of the Canadian Engineering Education Association 2012 (conf. CEEA12).
-----