Výzkum

Výzkumné a profesionální zájmy:

 • Aplikace mikropočítačů, zpracování signálu, přenosy dat
 • Návrhy elektronických obvodů, měření fyzikálních veličin, automatické řízení

Podíl na řešení projektů:

 • Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů(VZ J04/98: 212200009)
 • Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka (1M6840770002)
 • Výzkumný záměr Rozvoj ekologicky šetrné decentralizované energetiky (MSM6840770035)
 • Distribuovaný systém a řízení energetických spotřeb budov (grant SGS11/050/OHK2/1T/12, člen týmu)
 • Inovace a rozvoj měřicích, simulačních a experimentálních metod se zaměřením na netradiční zdroj energie (grant SGS12/178/OHK2/3T/12, řešitel)

grant FRVŠ 1253/2013 – „Rozvoj laboratoří technických měření (řešitel)

 • Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů dynamických systémů (grant SGS12/177/OHK2/3T/12, člen týmu)
 • FRVŠ 1253/2013 – „Rozvoj laboratoří technických měření
 • Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka (TE01010020)
 • Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility (ED2.1.00/03.0125 )
 • Řízení malého energetického zdroje s ohledem na optimalizaci provozu budovy (grant SGS10/052/OHK2/1T/12, člen týmu)
 • Rozvoj měřicích, simulačních a řídicích metod se zaměřením na vysokorychlostní stroje (grant SGS15/190/OHK2/3T/12, řešitel)

vedoucí výzkumného nebo projekt. týmu

 • Novák, M. – Čambál, M. – Novák, J. – Šťastný, J. – Uhlíř, I.: Study of components for hybrid mulch-laying machine VARI F-700 HYBRID.