Laboratoř automatického řízení

Za provoz laboratoře automatického řízení 111/C1 odpovídá Ing. Pavel Trnka pod vedením prof. Hofreitera. Laboratoř slouží zejména pro výuku předmětu Automatické řízení ve třetím roce bakalářského studia. Studenti se zde mají možnost se seznámit s praktickým nasazením standardních průmyslových systémů ve spojení s modely reálných zařízení. Část laboratoře je zaměřena na simulace navržených regulačních algoritmů opět ve spojení s reálnými modely. Pro simulace se využívá prostředí MATLAB – Simulink.