Řízení vysokorychlostních synchronních strojů s permanentními magnety

Vysokorychlostní elektrické stroje představují podle našeho názoru budoucnost pro oblast elektricky poháněných turbokompresorů a generování elektrické energie. Ve srovnání s klasickými "pomaloběžnými" stroji nabízejí výhodný poměr hmotnost (rozměry)/výkon. Z hlediska řízení a jejich konstrukce představují ale velkou výzvu. Např. pro velké výkony (>30 kW) jsou již běžně na trhu k dispozici kogenerační jednotky s mikro turbínami, případně pístovými spalovacími motory. Pro menší výkony (do max. 5 kW elektrických) takové jednotky zatím běžně k dispozici nejsou. Cílem našeho projektu vývoj experimentálního pracoviště a souvisejících přístrojů pro takovou jednotku.
Kontaktní osoba:
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

martin.novak@fs.cvut.cz

Tel.: 224 352 573

Popis: 

V rámci výzkumné činnosti podporované granty se zabýváme návrhem řídicích systémů pro vysokorychlostní synchronní stroje s permanentními magnety (PMSM). Navrhujeme elektroniku – řízení a výkonovou část a věnujeme se implementaci a testování řídicích algoritmů. K dispozici je PMSM s výkonem 3 kW, 40 000 min-1 napájený střídačem vlastní konstrukce. Vyvinutý střídač umožňuje připojení stroje s výkonem 5 kW. Standardně používáme napětí v meziobvodu 560V. Střídač je řízený DSP regulátorem s procesorem TMS320F2812. Dále je možné připojovat řídicí desky s programovatelnými hradlovými poli (FPGA). Experimentální pracoviště je vybaveno systémem snímání polohy rotoru stroje do 60 000 min-1. Zabýváme se také konstrukcí vlastního typu vysokorychlostního PMSM. Cílové parametry jsou výkon 5 kW, 250 000 min-1, v současné době bylo dosaženo cca 30 000 min-1 při výkonu desítek W.

Přínosy: 
  • výhodný poměr hmotnost (rozměry) / výkon
  • rychlá dynamika stroje
Aplikace: 
  • elektricky poháněné turbokompresory
  • malé kogenerační jednotky