Pracoviště 4

Pracoviště je vybaveno dynamometrem 0–200 Nm 0–8000 ot/min. V roce 2012 byl dynamometr zmodernizován tak, že je možné poloautomaticky smímat aktuální hodnoty momentu, otáček, proudů a napětí připojeného stroje. Pro sběr dat je použit HW řídicí počítač PC lab od firmy Moravian Instruments. Původní programový systém byl nahrazen prostředím LabView s aplikací Dynamometer.
.
.
.