Automatické řízení (2371047)

Informace ke zkouškám

Informace o zkouškách

Zkoušky jsou vypisovány prostřednictvím KOSu.

Ke dni konání zkoušky je nutné mít zápočet!

Zkouší: prof. Hofreiter, Dr. Petrová, prof. Vyhlídal, prof. Zítek, Dr. Fišer.

Pozn. 1: Je nutné kontrolovat si přihlášení stejně jako případné odhlašení z termínu, při neomluvené neúčasti termín propadá (tj. je klasifikován nedostatečně) !

Pozn. 2: Odhlásit se lze naposledy dva dny před termínem konání zkoušky, přihlásit se lze jeden den před termínem konání zkoušky. Po uzávěrce je možné akceptovat jako důvod omluvy pouze Vámi přímo nezaviněné záležitosti (akutní onemocnění spojené s navštěvou lékaře, zpoždění ČD ap. - vše doložené potvrzením).

Písemná část zkoušky začíná 20minutovým znalostním testem (10 otázek k prověření pochopení látky) a pokračuje příkladovou písemkou v trvání 80 minut (4 příklady - každý 20 minut; 1 příklad - logické řízení, 3 příklady - analogové řízení - návrh regulátoru, frekvenční vlastnosti, stabilita, ...).

Termíny v letním semestru 2016/2017
(přihlášení i odhlášení přes KOS)
Datum Místo Čas Přihlášeno/kapacita Přišlo Prošlo Úspěšnost
26.05.2017 (pátek)
přednostně pro studenty s úspěšným absolvováním testů
T4:C2-133 8:00 12/25 12 12 100,0 %
30.05.2017 (úterý)
POUZE pro studenty s úspěšným absolvováním testů
T4:B1-512 9:00 25/25 25 23 92,0 %
01.06.2017 (čtvrtek)
přednostně pro studenty s úspěšným absolvováním testů
T4:C2-337 8:00 27/30 26 23 85,2 %
01.06.2017 (čtvrtek)
POUZE pro studenty s úspěšným absolvováním testů
T4:C2-337 13:00 19/25 19 19 100,0 %
06.06.2017 (úterý) T4:C2-337 8:00 32/70 31 24 77,4 %
08.06.2017 (čtvrtek) T4:C2-337 8:00 33/45 30 22 73,3 %
13.06.2017 (úterý) T4:C2-337 8:00 20/70 20 16 80,0 %
15.06.2017 (čtvrtek) T4:C2-337 8:00 23/60 21 14 66,7 %
20.06.2017 (úterý) T4:C2-136 8:00 16 (x15.6. 26)/70 11 9 81,8 %
22.06.2017 (čtvrtek) T4:C2-136 8:00 37/70 32 20 62,5 %
27.06.2017 (úterý) T4:C2-337 8:00 25 (x15.6. 42)/70
16 10 62,5 %
30.06.2017 (pátek) T4:C2-337 8:00 38 (x15.6. 26)/70 28 14 50,0 %
22.08.2017 (úterý)
POUZE pro studenty se SZZ v září
T4:C2-337 8:00 17/20 12 6 50,0 %
05.09.2017 (úterý)
T4:C2-337 8:00 15/45
11 4 36,4 %
14.09.2017 (čtvrtek)
T4:C2-337 8:00 13/45
10 4 40,0 %
19.09.2017 (úterý)
přednostně pro studenty s 2. zápisem předmětu
T4:C2-337 8:00 24/45
15 10 66,6 %
Termín v srpnu je určen pro končící studenty (státnice v září), pro ostatní pouze v případě, že nebude vyčerpána kapacita.
Termíny v září jsou určeny přednostně pro studenty s 2. zápisem předmětu, tj. při počtu přihlášených studentů (včetně náhradníků) větším než je kapacita termínu, budou mít přednost studenti s 2. zápisem předmětu (i z pozice náhradníků).

aktualizováno 19.9.2017

Termíny v letním semestru 2015/2016
Datum Místo Čas Přihlášeno/kapacita Přišlo Prošlo Úspěšnost
26.05.2016 (čtvrtek)
T4:C2-334 8:00 23/60 23 21 91,3 %
31.05.2016 (úterý) T4:C2-334 8:00 35/60 35 31 88,6 %
02.06.2016 (čtvrtek) T4:C2-334 8:00 40/40 40 33 82,5 %
07.06.2016 (úterý) T4:C2-334 8:00 21 (x 3.6. 31)/35 21 16 76,2 %
09.06.2016 (čtvrtek) T4:C2-334 8:00 38/50 38 30 79,0 %
14.06.2016 (úterý) T4:C2-136 8:00 42/60 38 27 71,1 %
16.06.2016 (čtvrtek) T4:C2-334 8:00 47/60 45 25 55,6 %
21.06.2016 (úterý) T4:C2-334 8:00 26/60 24 17 70,8 %
23.06.2016 (čtvrtek) T4:C2-334 8:00 34/60 25 15 60,0 %
28.06.2016 (úterý) T4:C2-334 8:00 42 (x 24.6. 54)/50
36 26 72,2 %
30.06.2016 (čtvrtek) ZRUŠENO z důvodu konání obhajob
23.08.2016 (úterý)
pouze pro studenty se SZZ v září
T4:C2-334 8:00 4/přihlášení mailem 4 4 100,0 %
06.09.2016 (úterý)
T4:C2-334 8:00 7 (x 1.9. 13)/20
4 1 25,0 %
13.09.2016 (úterý)
T4:C2-334 8:00 26 (x 6.9. 33)/60
12 7 58,3 %
20.09.2016 (úterý)
přednostně pro studenty s 2. zápisem předmětu
T4:C2-334 8:00 8/40
5 2 40,0 %

aktualizováno 21.9.2016

Termíny v letním semestru 2014/2015
Datum Místo Čas Kap. Přihlášeno Přišlo Prošlo Úspěšnost
15.05.2015 (pátek)
pro studenty s úspěšným absolvováním testů
T4:C2-136 8:00 25 8 8 8 100 %
19.05.2015 (úterý)
pro studenty s úspěšným absolvováním testů
T4:C2-334 8:00 25 10 10 10 100 %
21.05.2015 (čtvrtek) T4:C2-334 8:00 25 25 26 22 84,6 %
26.05.2015 (úterý) T4:C2-334 8:00 30 24 23 16 69,6 %
28.05.2015 (čtvrtek) T4:C2-334 8:00 50 40 40 28 70,0 %
02.06.2015 (úterý) T4:C2-334 8:00 25 19 19 9 47,4 %
04.06.2015 (čtvrtek) T4:C2-334 8:00 25 25 23 16 69,6 %
09.06.2015 (úterý) T4:C2-334 8:00 50 24 20 16 80,0 %
11.06.2015 (čtvrtek) T4:C2-334 8:00 25 16 15 7 46,7 %
16.06.2015 (úterý) T4:C2-334 8:00 50 10
(x 11.6. 23)
10 6 60,0 %
18.06.2015 (čtvrtek) T4:C2-334 8:00 50 23
(x 12.6. 32)
18 10 55,5 %
23.06.2015 (úterý)
pro studenty přihlášené před 8.6.2015
T4:C2-334 8:00 0 5 4 2 50,0 %
25.06.2015 (čtvrtek) T4:C2-334 8:00 50 27 26 20 76,9 %
30.06.2015 (úterý) T4:C2-334 8:00 50 26
(x 25.6. 37)
23 13 56,5 %
27.08.2015 (čtvrtek)
přednostně pro studenty s 2.zápisem předmětu
T4:C2-334 8:00 25 18
(x 21.8. 25)
15 7 46,7 %
10.09.2015 (čtvrtek)
přednostně pro studenty s 2.zápisem předmětu
T4:C2-136 8:00 25 25
(x 4.9. 37)
(5x 2.zápis)
17
(2x 2.záp. + 1x 2.z. oml.)
4
(1x 2.záp.)
23,5 %
17.9.2015 (čtvrtek)
přednostně pro studenty s 2.zápisem předmětu
T4:C2-133 8:00 25 10
(2x 2.zápis)
7
(2x 2.záp.)
1
(1x 2.záp.)
14,3 %

aktualizováno 17.9.2015

Termíny v letním semestru 2013/2014
Datum Místo Čas Kap. Přihlášeno Přišlo Prošlo Úspěšnost
09.05.2014 (pátek)
pro studenty s úspěšně absolvovanými testy
T4:C2-136 8:00 50 32 32 30 93,8 %
15.05.2014 (čtvrtek) T4:C2-337 8:00 50 5 5 5 100 %
22.05.2014 (čtvrtek) T4:C2-334 8:00 50 22 22 15 68,2 %
27.05.2014 (úterý) T4:C2-334 8:00 40 22 16 10 62,5 %
03.06.2014 (úterý) T4:C2-334 8:00 50 44 43 36 83,7 %
10.06.2014 (úterý) T4:C2-334 8:00 50 39 37 19 51,4 %
17.06.2014 (úterý)
pro končící studenty
T4:C2-334 8:00 25 16 15 9 60,0 %
19.06.2014 (čtvrtek) T4:C2-334 8:00 50 30 25 13 52,0 %
24.06.2014 (úterý) T4:C2-334 8:00 25 21 19 11 61,1 %
26.06.2014 (čtvrtek)
pro končící studenty
T4:C2-334 8:00 25 9 11 9 81,2 %
01.07.2014 (úterý) T4:C2-334 8:00 25 26 18 5 27,8 %
28.08.2014 (čtvrtek)
pro studenty s 2.zápisem předmětu
T4:C2-337 8:00 25 18 9 4 44,4 %
04.09.2014 (čtvrtek)
pro studenty s 2.zápisem předmětu
T4:C2-334 8:00 25 18
(2x 2.zápis)
12
(1x 2.záp. +
1x 2.z. oml.)
2
(1x 2.záp.)
16,7 %
11.09.2014 (čtvrtek)
pro studenty s 2.zápisem předmětu
T4:C2-334 8:00 25 32
(3x 2.zápis)
17
(1x 2.záp.)
8
(1x 2.záp.)
47,1 %

aktualizováno 11.9.2014