Automatické řízení (2371047)

Testy

Výsledky ze všech tří testů a celkové výsledky


1. test (logické řízení) - úterý 21.3.2017
- garant: prof. Hofreiter
- opravující: ing. Trnka (var. A), Dr. Vrána + ing. Bauerová (var. B), ing. Bauerová (var. C), ing. Siegel (var. D)
Opravené testy var. B, C a D k nahlédnutí u ing. Bauerové

2. test (spojité řízení - 1. část) - středa 19.4.2017
- garant: prof. Vyhlídal
- opravující: Dr. Plaček (var. A), Dr. Fišer (var. B), ing. Bušek (var. C), ing. Bauerová (var. D)

3. test (spojité řízení - 2. část) - čtvrtek 18.5.2017
- garant: prof. Zítek
- opravující: ing. Veselý (var. A), Dr. Simeunovič (var. B), ing. Homolka (var. C)
Opravené testy var. C u ing. Bauerové


Ke zkoušce držíme palce všem studentům, ať už u testů uspěli nebo nikoli!

Pozn:
Studentky a studenti s průměrem ze všech tří testů 40 a více bodů, nemusejí absolvovat písemnou část zkoušky na prvním svém termínu. Nicméně se hlásí ke zkoušce na konkrétní termín v KOSu a přijdou ke zkoušce s ostatními přihlášenými studenty na 8:00 (pokud není v poznámce u zkoušky uvedeno jinak).