Výuka

Ústav Přístrojové a řídicí techniky zajišťuje výuku jak v základní etapě bakalářského studia, tak i v oborovém bakalářském studiu.

Bakalářský obor: Informační a automatizační technika (IAT)

Magisterský obor: Přístrojová a řídicí technika (PŘT)
nebo speciální zaměření oboru PŘT: Optomechanika

Nadaní studenti, absolventi magisterského studia, mohou pokračovat
doktorských programech
Technická kybernetika
nebo
Konstrukční a procesní inženýrství, zaměření Přesná mechanika a optika

Podklady pro jednotlivé předměty jsou v tuto chvíli z části umístěny na původních-starých stránkách ústavu a jednotlivých odborů, postupně však bude celá pedagogická dokumentace využívaná pro podporu studia přemístěna do e-learningového systému Moodle.