Čáp Jiří

Supervised theses
Výpisy vedených nebo oponovaných prací z databází dspace.cvut.cz (od roku 2013) a diplomky.fs.cvut.cz (do roku 2013). Může obsahovat duplicity.

V databázi dspace.cvut.cz nebyly nalezeny žádné závěrečné práce
Pozn.: Seznam je generován online z databáze dspace.cvut.cz

Seznam z databáze diplomky.fs.cvut.cz kde jsou závěrečné práce do roku 2013


[1] MÁLEK Lukáš . Návrh otočného stolku s výměnnou difrakční mřížkou pro spektrometr , 1999/2000, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[2] MÁLEK Lukáš . Návrh otočného stolku s výměnnou difrakční mřížkou , 1999/2000, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[3] Štěpánová Barbora . Analýza pohybu a rehabilitace hlezenního kloubu , 2001/2002, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[4] Habr Jan . Miniaturizace systému pro excitaci povrchových plasmonů , 2002/2003, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[5] Homer Pavel . Polohovací stolek pro vyhledávání daktyloskopických stop , 2002/2003, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[6] ŘEHOŘ Marek . Otočný stolek pro upevnění měřených vzorků k profilometru , 2002/2003, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[7] Janoušková Monika . Zařízení pro testování parametrů sférických zrcadel , 2003/2004, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[8] Maršík Jiří . Spektrální analyzátor vlhkosti vzduchu , 2003/2004, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[9] Kobrzek Filip . Zařízení pro měření momentových charakteristik krokových motorků , 2004/2005, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[10] Mareček Petr . Goniometr pro studium materiálů jadernými metodami , 2004/2005, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[11] Vitula Pavel . Metody měření modulu pružnosti ve smyku drátů ze slitin Ni-Ti, používaných ve speciální zdravotnické technice , 2006/2007, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[12] Chadt Karel . Vývoj zdroje světla na bázi LED diod pro mikroskpy s pozorováním ve viditelném světle , 2007/2008, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[13] Horáček Miroslav . Návrh zařízení pro autofluorescenční analýzu mozkové kůry potkana , 2007/2008, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[14] Paska Vojtěch . Vývoj zdroje světla na bázi LED diod pro fluorescenční mikroskopii , 2007/2008, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[15] Dařbuján Štěpán . Návrh motodlahy hlezeního kloubu. , 2008/2009, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[16] Brož Jan . Návrh modulární konstrukce lůžek pro zdravotnictví , 2009/2010, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[17] Hejdová Eliška . Dětské lůžko se stavitelnou ložnou plochou , 2009/2010, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[18] Mátl Jiří . Návrh rentgenového radiografického systému , 2009/2010, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[19] Jenč Jiří . Přehled digitálních obrazových senzorů , 2012/2013, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[20] Mikšík Jan . Návrh otočného stolku s výměnnou difrakční mřížkou pro spektrometr , 2012/2013, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

Pozn.: Seznam je generován online z databáze diplomky.fs.cvut.cz