Čáp Jiří

Supervised theses
Akademický rok: 1999/2000
Autor: Lukáš MÁLEK
Název práce: Návrh otočného stolku s výměnnou difrakční mřížkou pro spektrometr
Vedoucí: Ing. Jiří Čáp

Akademický rok: 1999/2000
Autor: Lukáš MÁLEK
Název práce: Návrh otočného stolku s výměnnou difrakční mřížkou
Vedoucí: Ing. Jiří Čáp

Akademický rok: 2001/2002
Autor: Barbora Štěpánová
Název práce: Analýza pohybu a rehabilitace hlezenního kloubu
Vedoucí: Ing. Jiří Čáp Ph.D.

Akademický rok: 2002/2003
Autor: Jan Habr
Název práce: Miniaturizace systému pro excitaci povrchových plasmonů
Vedoucí: Ing. Jiří Čáp Ph.D.

Akademický rok: 2002/2003
Autor: Pavel Homer
Název práce: Polohovací stolek pro vyhledávání daktyloskopických stop
Vedoucí: Ing.Jiří Čáp, Ph.D.

Akademický rok: 2002/2003
Autor: Marek ŘEHOŘ
Název práce: Otočný stolek pro upevnění měřených vzorků k profilometru
Vedoucí: Ing.Jiří Čáp Ph.D.

Akademický rok: 2003/2004
Autor: Monika Janoušková
Název práce: Zařízení pro testování parametrů sférických zrcadel
Vedoucí: Ing. Jiří Čáp, PhD.

Akademický rok: 2003/2004
Autor: Jiří Maršík
Název práce: Spektrální analyzátor vlhkosti vzduchu
Vedoucí: Ing. Jiří Čáp PhD

Akademický rok: 2004/2005
Autor: Filip Kobrzek
Název práce: Zařízení pro měření momentových charakteristik krokových motorků
Vedoucí: Ing. Jiří Čáp PhD

Akademický rok: 2004/2005
Autor: Petr Mareček
Název práce: Goniometr pro studium materiálů jadernými metodami
Vedoucí: Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Akademický rok: 2006/2007
Autor: Pavel Vitula
Název práce: Metody měření modulu pružnosti ve smyku drátů ze slitin Ni-Ti, používaných ve speciální zdravotnické technice
Vedoucí: Ing. Čáp Jiří, Ph.D.

Akademický rok: 2007/2008
Autor: Karel Chadt
Název práce: Vývoj zdroje světla na bázi LED diod pro mikroskpy s pozorováním ve viditelném světle
Vedoucí: Ing. Jiří Čáp PhD.

Akademický rok: 2007/2008
Autor: Miroslav Horáček
Název práce: Návrh zařízení pro autofluorescenční analýzu mozkové kůry potkana
Vedoucí: Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Akademický rok: 2007/2008
Autor: Vojtěch Paska
Název práce: Vývoj zdroje světla na bázi LED diod pro fluorescenční mikroskopii
Vedoucí: Jiří Čáp

Akademický rok: 2008/2009
Autor: Štěpán Dařbuján
Název práce: Návrh motodlahy hlezeního kloubu.
Vedoucí: Jiří Čáp

Akademický rok: 2009/2010
Autor: Jan Brož
Název práce: Návrh modulární konstrukce lůžek pro zdravotnictví
Vedoucí: Ing. Jiří Čáp, Ph.D

Akademický rok: 2009/2010
Autor: Eliška Hejdová
Název práce: Dětské lůžko se stavitelnou ložnou plochou
Vedoucí: Ing. Šárka Němcová, Ph.D., Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Akademický rok: 2009/2010
Autor: Jiří Mátl
Název práce: Návrh rentgenového radiografického systému
Vedoucí: Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Akademický rok: 2012/2013
Autor: Jiří Jenč
Název práce: Přehled digitálních obrazových senzorů
Vedoucí: Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Akademický rok: 2012/2013
Autor: Jan Mikšík
Název práce: Návrh otočného stolku s výměnnou difrakční mřížkou pro spektrometr
Vedoucí: Ing. Jiřímu Čápovi, Ph.D.


Pozn.: Seznam je generován online z databáze diplomky.fs.cvut.cz