Chyský Jan - Základní stránka

Phone: 
+420 224 352 469
+420 246 003 519
Room: 
B1-317
219 (Roztoky)
Position: 

vedoucí
člen grémia vedoucích FS
člen Rady VIC
člen AS FS – zaměstnanec
informační manažer
správce subsítě