Uhlíř Ivan - Základní stránka

Phone: 
+420 224 352 565
+420 246 003 519
Room: 
B1-320
219 (Roztoky)
Position: 

člen AS FS – zaměstnanec
interní člen vědecké rady FS