Department of Instrumentation and Control Engineering

Oznámení o termínu konání SZZ LS2021

Státní závěrečné zkoušky na Ústavu přístrojové a řídicí techniky budou v obou možných termínech:

Červen 2021 – v týdnu od 28.6.2021

Lze požádat o odklad odevzdání práce na 17.6. Žádost směřujte vedoucímu ústavu písemně, odevzdávejte (či adresujte při dodání poštou) paní Zuzaně Sedlecké, dveře 321. Pro toto datum nevyžaduje zdůvodnění a lze ji považovat za předem schválenou.

Září 2021 – v týdnu od 6.9.2021

Pro obhajobu v tomto termínu lze odevzdávat do 24.8. Žádost o prodloužení termínu odevzdání závěrečné práce adresovanou vedoucímu ústavu je nutno podat před 10.6.