Department of Instrumentation and Control Engineering

Termín SZZ 2022 a odevzdání závěrečných prací

Státní závěrečné zkoušky se budou konat v termínu 27. – 29. června 2022.

Nejzazší termín pro odevzdání závěrečné práce byl vedoucím ústavu stanoven na 9. června 16:00.

V případě pozdějšího odevzdání student musí předem o prodloužení požádat vedoucího ústavu prof. Ing. Tomáše Vyhlídala, Ph.D. včetně zdůvodnění na předepsaném formuláři. Detaily poskytne Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D.