Ing. Libor Straka, Ph.D.

Email:
Telefon: +420-22435-2646
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/4e8cf360-5727-493d-83af-c27968e12b9d
Hlavní specializace: Elektroenergetika, obnovitelné zdroje energie, úspory energie

Výuka:

Elektrické obvody a elektronika
Úvod do elektrotechniky pro technology
Elektrické stroje a pohony

Profesní životopis:

2017 – dosud, Ústav přístrojové a řídicí techniky (odbor elektrotechniky), Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Výzkumné a profesní zájmy:
Nové metody měření frekvence Fotovoltaické systémy Výkonová elektronika
Školitel nebo školitel specialista:

ing. Jan Krofta – Pokročilé řízení aktivního magnetického ložiska pro vysokorychlostní točivé stroje, od 10/2019
MSc Mohammad Hedar – Nové metody řízení vysokorychlostních elektrických strojů, od 02/2018
ing. Zdeněk Novák – Sensorless Field-Oriented Control of High-Speed Permanent Magnet Motors: Adaptive Approach and Experimental Validation (obhájeno 06/2020) – školitel specialista