Centrum aplikované kybernetiky 3 (TAČR - Centrum kompetence)

Knihovna softwarových modulů pro monitorování a řízení průmyslových procesů

Knihovna obsahuje následující softwarové moduly pro monitorování a optimalizaci řízení vybraných procesů hutního průmyslu, jejichž funkcionality jsou podrobně popsány zde.

  • Estimátor teplot vývalku na stolicích válcovací tratě implementovaný v C++ jako SW modul HSTE ver. 1.0
  • Aplikace pro optimalizaci válcovací stolice za studena, obsahující SW moduly/rutiny pro výpočet průměru svitku, regulaci krouticího momentu navíječky/odvíječky, kompenzace třecích odporů, kompenzace dynamických momentů setrvačnosti při změně rychlosti válcování a vizualizaci formou operátorského panelu.
  • Tuhostní model pro výpočet silového profilu válce, implementovaný v C++ jako aplikace Flattening
  • Sada algoritmů a softwarových modulů pro estimaci a kompenzaci excentricity válců a proměnných dopravních zpoždění, implementovaných v ANSI C pro nasazení v systému SIEMENS SIMOTION.
  • Moduly pro simulaci, identifikaci a adaptaci modelů pecí pro tavbu oceli – pecní modely, modul pro předzpracování provozních dat; modul pro filtraci věrohodných dat pro vybrané typy taveb; grafická rozhraní pro analýzu reziduí a adaptaci parametrů operátorem; optimalizační nástroje pro identifikaci parametrů procesů.

Tento výzkum byl financován Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Centra kompetence, Projekt TE01020197 “Centrum aplikované kybernetiky 3”.