Algoritmy pro inženýrskou informatiku (2371526)

Předmět, navazující na základy programování (z bakalářského studia), vysvětlující některé základní a často používané algoritmy. K dispozici je anglické učebnice (http://www.cs.berkeley.edu/…orithms.html). Kdo neumí anglicky, musí chodit na přednášky. Z obsahu: Big-O notace. Kryptografie, hashování, rozděl-a-panuj algoritmy, rekurzívní přístup; FFT; hledání v grafech (nejlepší cesta, problém obchodního cestujícího. Žravé algoritmy, Huffmanovy stromy.