Tvarovače signálu - netradiční algoritmy pro polohování flexibilních mechanických soustav

Technicall 3/2015, str. 8–9.

Autoři: Tomáš Vyhlídal a Martin Hromčík

Abstrakt: Tým ČVUT složený z pracovníků Ústavu přístrojové a řídicí techniky, Fakulty strojní a Katedry řídicí techniky, Fakulty elektrotechnické, se úspěšně věnuje návrhu moderních algoritmů pro tlumení vibrací mechanických soustav s využitím teorie systémů s dopravním zpožděním. Výzkum, který úspěšně probíhá ve spolupráci s předními zahraničními týmy v daném oboru, bude zastřešen Českým institutem informatiky robotiky a kybernetiky.

Více o výsledcích výzkumu na stránkách GAČR 13–06962S projektu a laboratoře aplikované kybernetiky

Autor: 
zouplmar