Obhajoby bakalářek a diplomek proběhly úspěšně

Ve dnech 2. a 3. července proběhly obhajoby bakalářských a diplomových prací a státní závěrečné zkoušky. Uspělo všech sedm studentů obecného oboru TZSI, kteří na našem ústavu dělali bakalářku, všech sedm absolventů oboru IAT a třináct oboru PŘT (z toho pět studovalo v angličtině). Tři práce byly navrženy na ocenění Zvoníčkovou nadací. Jeden student oboru PŘT obhajoval pouze diplomovou práci, protože mu stále chybí zkouška z mechaniky (absolvování tohoto předmětu může být vyžadováno od studentů, kteří uspějí u přijímacího řízení napůl, netýká se to tedy nikdy studentů TZSI). Fotografie napravo je z prvního dne, kdy absolvovali studenti bakalářských oborů.

Přejeme všem krásné prázdniny a těm, co končí školu, hodně úspěchů v jejich novém působišti.

Autor: 
hlavavla