Prezentace předmětu Projekt II.

Dne 9.6.2016 proběhla prezentace projektů našich studentů v rámci předmětu Projekt II (je povinný v 2. semestru, tedy 1. ročníku PŘT). Studenti na projektech pracují ve dvojicích až trojicích. Na obrázku zcela vpravo vedoucí právě prezentovaného projektu. Vedoucí předmětu, doc. Novák, není na obrázku vidět.

Autor: 
hlavavla