Přednáška prof. Fayolle z Université Grenoble Alpes

V pondělní 23.5.2016 se od 16:00 uskuteční prezentace prof. Gaëtan Fayolle z Dept Génie Mécanique et Productique Université Grenoble Alpes. Budou prezentovány výzkumné aktivity francouzské univerzity a diskutovány možnosti spolupráce a výjezdů studentů.

Místo konání: laboratoře optiky ústavu přístrojové a řídicí techniky v Dejvicích (domeček na dvoře).

Autor: 
novakma7