Prestižní ocenění výsledku výzkumu v II. pilíři RVVI

Výsledek výzkumu [1] z oblasti spektrální teorie systémů se zpožděním byl oceněn prestižní třídou A Pilíře II Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI 2014 (výsledky dosažené v letech 2009–2013).

Publikační výsledek obsahuje návrh a popis algoritmu QPmR pro výpočet a analýzu spekter charakteristických kvazipolynomů systémů s dopravním zpožděním. Více o algoritmu na stránce laboratoře aplikované kybernetiky.

[1] Vyhlídal, T. – Zítek, P.: Mapping Based Algorithm for Large-Scale Computation of Quasi-Polynomial Zeros. IEEE Transactions on Automatic Control. 2009, vol. 54, no. 1, p. 171–177. ISSN 0018–9286. Počet citací: 48 WOS, 86 Google scholar


Seznam vybraných výsledků z celé ČR obsahuje 290 záznamů o výsledcích, které vybraly Expertní panely na základě odborného posouzení jeho členů v rámci každé oborové skupiny. Součástí seznamu jsou i konkrétní odůvodnění týkající se každého vybraného výsledku. Z ČVUT bylo vybráno celkem 14 výsledků.

Autor: 
zouplmar