Konání SZZ v akademickém roce 2013/2014

V souvislosti se schváleným harmonogramem akademického roku 2013/2014 vyhlašuji termín pro konání obhajob a státních závěrečných zkoušek pro obory Informační a automatizační technika a Přístrojová a řídicí technika v akademickém roce 2013/2014 na úterý 21. ledna a čtvrtek 3. července 2014. V této souvislosti upozorňuji, že vzhledem k zákonným lhůtám nebude možné povolit pozdější odevzdání BP/DP než 20.6. 2013. Studenti, kteří nezvládnou odevzdat BD/DP včas (viz Harmonogram akademického roku 2014/2014) budou moci obhajovat nejdříve v zimě 2014.

Zářiový termín SZZ nebude v akademickém roce 13/14 vyhlašován.

Autor: 
chyskjan
Příloha: