Konání SZZ v akademickém roce 2014/2015

V souvislosti se schváleným harmonogramem akademického roku 2014/2015 vyhlašuji termín pro konání obhajob a státních závěrečných zkoušek pro obory Informační a automatizační technika a Přístrojová a řídicí technika v akademickém roce 2014/2014 na čtvrtek a pátek 2. a 3. července 2015. V této souvislosti upozorňuji, že vzhledem k zákonným lhůtám nebude možné povolit pozdější odevzdání BP/DP než 19.6. 2015. Studenti, kteří nezvládnou odevzdat BD/DP včas (viz Harmonogram akademického roku 2014/2015) budou moci obhajovat nejdříve v zimě 2016. Současně upozorňuji na povinnost odevzdat uzavřený index a přihlášku ke SZZ také nejpozději do pátku 19. června 2015.

Zářijový termín SZZ nebude v akademickém roce 14/15 vyhlašován.

Autor: 
chyskjan
Příloha: