Státní závěrečné zkoušky 7.2. 2017

Předběžný plán obhajob dne 7.2. 2017:
Fuksa Radek, Bc.
Poklop Dušan, Bc.
Osadcii Alexander, Bc.
Lojík Tomáš, Bc.
-obědová pauza-
Jirsová Miroslava, Mgr. Bc.
Messas Chahir, Bc.
Timizar Mehdi, Bc.
Od 8:00, po jedné hodině, v učebně pravděpodobně 307a.
Práce jsou k nahlédnutí na sekterariátě Ú12110.

Složení komise:
Víteček Antonín prof. Ing. CSc., dr.h.c. Předseda
Zítek Pavel prof. Ing. DrSc. Místopředseda
Uhlíř Ivan prof. Ing. DrSc. Člen (účast nepotvrzena)
Hofreiter Milan prof. Ing. CSc. Člen
Bukovský Ivo doc. Ing. Ph.D. Člen
Hošek Jan doc. Ing. Ph.D. Člen
Kokeš Josef doc. Ing. CSc. Člen
Jura Jakub Ing. Mgr. Ph.D. Člen
Němcová Šárka Ing. Bc. Ph.D. Člen

Přeji samé úspěšné složení předmětů státní zkoušky.
Vladimír Hlaváč, zapisovatel.

Autor: 
hlavavla