Návrh komisí pro červnový termín obhajob

Návrh komisí pro červnový termín státních zkoušek

Návrh je předběžný, bude se ještě měnit. Studenti budou přiřazeni ke komisi až poté, co bude znám konečný počet obhajujících. Student bude přednostně přiřazen ke komisi, kde je členem jeho vedoucí, popřípadě oponent. U každé komise jsou pro každý zkouškový okruh dva vyučující, takže diplomanty nemusí zkoušet jejich vedoucí.

TZSI

25.6. 2019

Předseda:

 • prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.

Místopředseda:

 • doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

Členové: 

 • Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D.
 • zkoušející matematiky
 • zkoušející - mechanika kontinua
 • zkoušející - části strojů

(zkoušející budou delegováni příslušnými
ústavy)

PŘT/IAT

26.6. 2019

Komise č. 1

Předseda:

 • prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

Místopředseda:

 • prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.

Členové: 

 • prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.
 • doc. Ing. Jan Chyský, CSc.
 • Ing. Jaromír Fišer, Ph.D.
 • Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D.
 • Ing. Marie Martinásková, Ph.D.  

 

Komise č. 2

Předseda:

 • prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

Místopředseda:

 • prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.

Členové: 

 • doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.  
 • doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
 • Ing. Jiří Čáp, Ph.D.
 • Ing. Růžena Petrová, Ph.D. 
 • Ing. Cyril Oswald, Ph.D.

 

 

PŘT/IAT

27.6. 2019

Komise č. 3

Předseda:

 • prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.

Místopředseda:

 • prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

Členové: 

 • doc. Ing. Jan Chyský, CSc.  
 • doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.  
 • Ing. Jaromír Fišer, Ph.D. 
 • Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D.  
 • Ing. Marie Martinásková, Ph.D.  

 

Komise č. 4

Předseda:

 • prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.

Místopředseda:

 • prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.  

Členové: 

 • prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
 • prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.
 • doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc. 
 • Ing. Miroslav Žilka, CSc.
 • Ing. Cyril Oswald, Ph.D.

 

 

PŘT/PMO a BLP

28.6. 2019

Komise č. 5

Předseda:

 • prof. Ing. Karel Studenovský, DrSc.

Místopředseda:

 • prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.

Členové: 

 • prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.  
 • doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D.
 • Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D.
 • doc. Ing. Josef Zicha, CSc.
 • doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
 • Ing. Šárka Němcová, Ph.D.
Autor: 
hlavavla