Pořadí u obhajob

V příloze naleznete aktuální návrh pořadí studentů u komisí. Prosíme studenty, aby kromě prvního a prvního po obědě dorazili raději o hodinu dříve, pro případ, kdyby někdo ze studentů měl například potíže s dopravou.

Oprava – dva studenti TZSI přesunuti na září (doufejme, že stihnou).

Autor: 
hlavavla