Prezentace laboratorní úlohy Vodní levitace na mezinárodním veletrhu AMPER 2015

Na mezinárodním veletrhu elektrotechniky, elektroniky, komunikace, osvětlení a zabezpečení AMPER 2015 byla od 24. 3. do 27. 3. 2015 ve spolupráci s firmou dataPartner vystavena laboratorní úloha Vodní levitace. Tato originální úloha vytvořená na Ústavu přístrojové a řídicí techniky, ČVUT v Praze, Fakulta strojní je běžně využívána pro praktická cvičení z automatického řízení. Úloha vzbudila velkou pozornost návštěvníků, neboť jde o atraktivní úlohu využitelnou pro demonstraci metod z oblasti identifikace a řízení systémů jak v časové, tak i frekvenční oblasti. Návštěvníci mohli sledovat řízený pohyb míčku nadnášeného proudem vody spolu s vykreslovanými průběhy polohy míčku, akčního zásahu i řídicí veličiny.

Autor: 
hofremil