ASPICC

Skupina adaptivního zpracování signálů a informatiky
(Adaptive Signal Processing and Informatics Computational Centre)

ASPICC se zaměřuje na adaptivní algorimy pro modelování, řízení, a real-time monitorování dynamických systémů a na aplikace v informatice s nejčastějším zaměřením na úlohy typické jak pro Fakultu strojní tak i na mezioborové problémy. Mezi konkrétní zaměření skupiny ASPICC patří:

  • výzkum a vývoj specifických polynomiálních neuronových sítí a výzkum algoritmů jejich optimalizace pro aplikace modelování a řízení systémů (na základě spolupráce s University of Saskatchewan od roku 2003)
  • vývoj a aplikace adaptivních metod detekce neočekávaných stavů v dynamických systémech s využitím vyvíjených neuronových sítí a multifraktální analýzy – “Learning Entropy” (na základě spolupráce s University of Manitoba od roku 2009),
  • predikce a detekce neočekávaných hodnot v biomedicínských časových řadách – aplikace “Learning Entropy” (spolupráce s Tohoku University od roku 2009),
  • spolupráce a konzultace s ostatními pracovišti Fakulty strojní na aplikačních studijích využití neuronových sítí a adaptivních algoritmů (např. monitorování a řízení kolejového standu, zpracování dat a neuronové sítě pro vytápění budovy, monitorování a optimalizace spalovacích procesů kotlů nízkých i vysokých výkonů, nebo predikce vlivu tepelné roztažnosti na přesnost obráběcích strojů),
  • v neposlední řadě i vývoj interaktivních webových a online databázových aplikací s využitím moderních open-source softwarových nástrojů, a výše uvedené metody zkoumáme i pro ukládání a zpracování velkého množství provozních dat v provozních databázích.

Skupina ASPICC tak v rámci projektů s průmyslovými partnery a v rámci výuky zapojuje studenty jak doktorského, magisterského, i bakalářského studia, kteří se tak mají možnost seznamovat s nejnovějšími trendy v oboru CI (Computational Intelligence). Studenti se tak nejen seznamují s posledními trendy, ale učí se i poznávat reálné možnosti a limity pro aplikovatelnost těchto metod v dnešních oborech strojního inženýrství. Členové skupiny jsou aktivní v zahraniční spolupráci, v zahraničních výzkumných pobytech a v odborných komunitách (jako je například IEEE Computational Intelligence Society).

Přehled projektů (výzkum, spolupráce)

Stránky ASPICC

--------------
kontakt:
doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D.
(osobní stránky)
(usemap.cvut.cz)