DICEbot

Department of Instrumentation and Control Engineering Robot Team
Kontaktní osoba:
Bušek, Jaroslav, Ing.

jaroslav.busek@fs.cvut.cz

Tel.: 0

Popis: 

DICEbot je studentský projekt realizovaný v rámci Studentské grantové soutěže, jehož cílem je sestrojit automatického robota pro mezinárodní soutěž RescueBot/ARLISS, která se každoročně v září koná v poušti Black Rock Playa v Nevadě, USA.

Soutěž RescueBot/ARLISS
Cílem soutěže je automaticky navigovat svého robota k předem stanovenému cíli (definován GPS souřadnicemi) potom, co byl robot vynesen do výšky 3000 m pomocí rakety. Vzdálenost k cíli se vždy liší a závisí na stávajících klimatických podmínkách. Obvykle se pohybuje mezi 3 a 6 km. Navržený robot se musí vejít do nákladového prostoru rakety a nesmí přesáhnout hmotnost 1,8 kg. Další omezující podmínky nejsou stanoveny a soutěž tedy rozvíjí fantazii účastníků, jelikož je na nich, jak se s překonáním vzdálenosti vypořádají.

Koncepce
V současnosti pracujeme na mechanickém a elektrickém návrhu dvou robotů, z nichž jedním je koptéra a druhým je dvoukolový rover (robot s diferenciálním podvozkem). Pro řízení obou platforem využíváme mikroprocesory Atmel a STM s širokou škálou moderních MEMS senzorů. Řídicí algortimy jsou realizovány pomocí jazyka C a C++.

Přínosy: 

Aplikace: 

Reference: