Laboratoř elektrických pohonů

Laboratoř je umístěna v bloku H2/57 Halových laboratoří, za její provoz odpovídá Ing. Josef Vlček, CSc. V levé části laboratoře je umístěn centrální rozvaděč pro všechny elektrické laboratoře, ve středu a v pravé části je pak umístěno 5 dynamometrů pro měření elektrických strojů. Parametry jednotlivých pracovišť jsou uvedeny dále:

pracoviště 1: dynamometr 27 kW, 0 – 8000 1/min

pracoviště 2: dynamometr 27 kW, 0 – 8000 1/min

pracoviště 3: dynamometr 25 kW, 0 – 8000 1/min

pracoviště 4: dynamometr 85 kW, 0 – 200 Nm, 0 – 8000 1/min,
poloautomatický sběr měřených hodnot otáček, momentu, napětí proudů. SW: LabView, HW: DataLab

pracoviště 5: dynamometr 7,5 kW, 1500 1/min, poloautomatický sběr měřených hodnot otáček, momentu