Granty - Externí

Název Období Řešitel - kontaktní osoba
Aktivní vícerozměrné hltiče vibrací složitých mechanických konstrukcí založené na metodě zpožděného rezonátoru 2017 - 2019 prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
Algoritmy řízení se zpožděním pro budoucí transportní bezpilotní prostředky 2017 - 2019 Prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, PhD
BINGO 2014 - 2016 doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D.
Centrum aplikované kybernetiky 3 (TAČR - Centrum kompetence) 2012 - 2019 Prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, PhD
Climate for Culture (Projekt 7RP EU) 2009 - 2014 Prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, PhD
Detekce axionů pomocí laserových experimentů (GA ČR) 2011 - 2013 doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D.
Měřič rozložení tahu kovového pásu 2009 - 2011 Jiří Čáp
Nové koncepty v teorii signálových tvarovacu s dopravním zpoždením (GA ČR) 2013 - 2015 Prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, PhD
Oční endoskop 2017 - 2020 Šárka Němcová
Spektrální metody v návrhu aktivního tlumení vibrací a řízení systémů se zpožděními ve zpětných vazbách (LH - Kontakt II - MŠMT)) 2012 - 2014 Prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, PhD
Technologie a systém určující fyzikální a prostorové charakteristiky pro ochranu a tvorbu životního prostředí a pro zvýšení potenciálu energetických zdrojů 2011 - 2014 prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.
Velkoprůměrové kompozitní struktury pro výkonovou laserovou aktivní a adaptivní optiku 2011 - 2014 Doc. Ing. Josef Zicha, CSc., Ing. Šárka Němcová, Ph.D.
Vývoj metody stanovení toků energie a látek ve vybraných ekosystémech - návrh a ověření principů hodnocení hospodářských zásahů pro zajištění podmínek autoregulace 2006 - 2011 prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.