Historie ústavu

Ústav přístrojové a řídicí techniky vznikl v roce 1998 spojením kateder Elektrotechniky, Přesné mechaniky a optiky a Automatického řízení do jednoho subjektu pod vedením prof. Ing. Pavla Zítka, Dr.Sc. Katedry se transformovaly na odbory s vedoucími bývalých kateder, tj. prof. Uhlířem, doc. Zichou a prof. Zítkem. V letech 2003 až 2009 vedl ústav Přístrojové a řídicí techniky prof. Bíla a od roku 2009 do současnosti doc. Chyský.

Záměrem při restrukturalizaci vnitřní struktury fakulty bylo spojit katedry s příbuzným programem do společného celků a tak využít synergický efekt vzájemné spolupráce. V případě ÚPŘT se tento záměr, na rozdíl od některých jiných ústavů (během uplynulých 15 let se tři ústavy rozdělily zase zpět) vydařil a současné tři odbory se ve vzájemně výhodné spolupráci podílí na zajišťování výuky 4letého bakalářského oboru (Informační a Automatizační Technika), 2letého navazujícího oboru Přístrojová a řídicí technika a doktorského oboru Technická kybernetika. Kromě toho v základním studiu pracovníci ústavu zajišťují výuku předmětů Počítačem podporované studium, Elektrické obvody a elektronika, Elektrické stroje a pohony, Automatické řízení a Technická měření a dále celou řadu předmětů v dalších oborech bakalářského a magisterského studia.

K 1. 1. 2013 pracovalo na plný nebo částečný úvazek na ústavu celkem 45 pracovníků z toho 8 profesorů, 8 docentů a 15 asistentů. V doktorském studiu bylo zařazeno 16 prezenčních a 13 kombinovaných doktorandů.