klasické optiky

Laboratoř klasické optiky

Tyto laboratoře se nacházejí v podroví modrého domečku na dvoře Fakulty strojní. Slouží k výuce v předmětech Technická optika, Aplikovaná optika, Vlnová optika, Konstrukce optomechanických přístrojů a dále pro experimentální podporu výzkumu na odboru Přesná mechanika a optika. Vybavení zahrnuje mikroskopy, hranolový a vláknový spektrometr, optickou lavici s kolimátorem, interferometry, profilprojektor, monochromátor, goniospektrometry, refraktometry, volnou optiku (objektivy, čočky, hranoly, filtry).