Konstrukce malých robotů (2146003)

Prakticky zaměřený předmět s aplikací poznatků z oblasti mechaniky, řízení, měření, algoritmů a programování mikroprocesorů.

Cílem je navrhnout robota, otestovat a hlavně si sami něco vyzkoušet.

Předmět je projektově orientován, student si vybere z nabízených témat nebo navrhne téma vlastní, které pak řeší pod vedením cvičícího.