Konference, semináře, odborné přednášky

2019

Odborný seminář Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2019, 27. – 29. května 2019, hotel Zvíkov u Písku

2018

Odborný seminář Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2018, 28. – 30. května 2018, Pivovar Podlesí u Příbrami.

2017

Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky Fakulty strojní ČVUT v Praze pořádá další ročník otevřeného semináře 29. – 31. května 2017, (web akce a přihlášení zde).

2016

Odborný seminář Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2016, 6.6. – 8.6., Klenčí pod Čerchovem

2015

Přednášky v cyklu odborných přednášek a seminářů ASPICC & DSP (ČVUT & VŠCHT):
2.11. 2015, room A17, Faculty of Mechanical Engineering, CTU in Prague
10:30–11:30: Prof. Noriyasu Homma: A Challenge: Development of Real-time Image Guided Radiotherapy – Tumor Tracking and Conformable Irradiation , Tohoku University Graduate School of Medicine & Graduate School of Biomedical Engineering, Tohoku University, Japan
11:30–12:00: Dr. Kei Ichiji: Prediction and Control of Respiration-Induced Lung Tumor Motion for Accurate Radiotherapy , Research fellow of Japan Society for the Promotion of Science, Department of Therapeutic Radiology, Tohoku University Graduate School of Medicine, Japan


---
Odborný seminář Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2015, 25.5. – 27.5., Roztoky u Křivoklátu
---
Kreativní studenti staví roboty 13.5.2015 v 18:00 rýsovna FS

2014


Přednášky v cyklu odborných přednášek a seminářů DSP, VŠCHT:
Číslicové zpracování signálů a obrazů v biomedicínských a inženýrských oblastech
---
Pátek 17. října 2014 v posluchárně A335 (VŠCHT, budova A), od 14:00
“Registrace a analýza obrazů ve studiu optické neuritidy”
(Prof. A. Procházka, MUDr. O. Vyšata, Ing. J. Vavryčuková-Dudášová)
---
Pátek 3. října 2014 v posluchárně A335 (VŠCHT, budova A), od 13:45
“Learning Entropy – an Approach to Novelty Detection”
Learning Entropy (LE) [4] , tj. entropie učení, je nový adaptivní přístup pro okamžitou detekci nových událostí v dynamických systémech. LE je kvantifikací neobvyklé aktivity učení samoučících se systémů, jako jsou např. adaptivní filtry nebo neuronové sítě. Budou diskutovány poslední výsledky a poznatky využití LE pro zpracování signálů a systémů četně biosignálů. LE byla vyvinuta ve volné spolupráci s University of Saskatchewan (neuronové jednotky HONU), University of Manitoba (multi-fraktální analýza), a Tohoku University (biomedicínské aplikace).


2013

2hé odborné setkání Eclipse technologií “Eclipse DemoCamp”

ve čtvrtek 14.11 od 17:45
místnost c2–82 (v přízemí mezi FEL a FS)
Pořádá: EUGCZ + Ústav přístrojové a řídicí techniky, ČVUT v Praze


Seminář “Termovize, termografie a její aplikace”

Ústav přístrojové a řídicí techniky ve spolupráci s firmou Workswell s.r.o. pořádá v pondělí 21.10.2013 v 16:30 v místnosti 434 na Strojní fakultě ČVUT v Praze pro studenty seminář k problematice bezdotykového měření teploty.
Obsah semináře:
1. Názorná ukázka termovizních systémů 2. Vysvětlení principu a funkce 3. Praktické aplikace z průmyslu 4. Prezentace témat bakalářských prací


Mezinárodní konferene Interdisciplinary Symposium on Complex Systems ISCS 2013,

10 – 13. září. 2013
Hlavním tématem letošního setkání je “Jak pracuje příroda”.
Témata příspěvků: modelování komplexních systémů, komplexní a adaptivní dynamické systémy, samo-organizují systémy, ,chaotické systémy, a další


Proběhla přednáška profesora Du Zhanga z California State University na téma

i2Learning: Perpetual Learning through Overcoming Inconsistencies
Kdy: 19. 6. 2013 v 11 hodin, Kde: ČVUT FEL Karlovo nám. 13, Budova E, 3 patro, 208
Organizuje Katedra počítačů ČVUT FEL, Ústav přístrojové a řídící techniky FS\ Odbor AŘII , ve spolupráci s Czech ACM Chapter a Honour Society UPE


Seminář Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2013.

Seminář se konal 20.5 – 22.5. 2013 v Turnově – organizátor odbor Přesné mechaniky a optiky (Doc. Zicha)
Další informace včetně registrace a šablony příspěvku jsou k dispozici na elektro.fs.cvut.cz/konference/
Kompletní sborník semináře je zde