Laboratoř měření

Laboratoře ústavu disponují celou řadou výkonných měřicích přístrojů. Nabízíme možnost měření různých fyzikálních veličin v našich laboratořích. Na těchto stránkách naleznete vybrané přístroje, jejich stručný popis a parametry.

Vzhledem k tomu, že většinu těchto zařízení využíváme i ve výuce, nejsou přístroje (až na některé vyjímky) kalibrované. Kalibraci jsme schopni zajistit na požádání, včetně nejistot měření.

Úplný přehled veličin, které jsme schopni ověřovat

Rozdělení podle měřené veličiny nebo podle přístroje je dostupné v levém menu

Další informace podá Doc. Ing. Martin Novák Ph.D.