Laboratoře

Na výuce většiny předmětů zajišťovaných Ústavem přístrojové a řídicí techniky je oceňována (a to zejména zahraničními studenty) laboratorní výuka. Praktická cvičení v laboratořích jsou jednou z mála příležitostí, při které si mohou studenti “osahat” skutečná průmyslová zařízení a vyzkoušet si v praxi, zda rozeznají drát od provázku, jak kdysi trefně poznamenal jeden posluchač. Dovolte mi, abych vás provedl virtuální prohlídkou našimi laboratořemi automatického řízení, programovatelných automatů, technických měření, optiky, přesné mechaniky, mikrotechnologií, elektroniky, mikroelektroniky, vestavěných systémů a elektrických pohonů.