Laboratoře elektrotechniky

Laboratoře elektrotechniky se nacházejí v prvním patře halových laboratoří, poblíže zadnímu východu. Jsou očíslovány 104 až 110. Ve třech z nich se vyučují základní předměty Elektrické obvody a elektronika a Elektrické stroje a pohony. V dalších dvou vyučujeme pro různé specializace odborné předměty, protože elektrotechnika je dnes opravdu všude (například 2141124 Elektrická zařízení vozidel, 2141126 Elektrická výzbroj kolejových vozidel, 2141110 Letecká elektronika a elektrotechnika, 2141123 Elektrická zařízení motorů, 2141054 Regulované elektrické pohony, 2142027 Elektrotechnika pro aplikovanou mechaniku,...). V okolí těchto laboratoří naleznete naše zázemí od skladů přístrojů přes výzkumná pracoviště po pracoviště vyučujících. Vše je napájeno z centrálního rozvaděče v Laboratoři silové elektrotechniky v přízemí halových laboratoří (hala nejblíže zadnímu vstupu do monobloku Dejvice).