Laboratoře vlnové optiky

Tyto laboratoře se nacházejí v suterénu modrého domečku na dvoře Fakulty strojní. Slouží k výuce v předmětech Holografie a Vlnová optika a dále pro experimentální podporu výzkumu na odboru Přesná mechanika a optika. Vybavení zahrnuje HeNe lasery, antivibrační stůl, volnou optiku (zrcátka, objektivy, čvrt- a půlvlnové destičky, hranoly, děliče), mechanické prvky pro upevnění optiky, prostorové filtry, detektor výkonu záření, Shack-Hartmanův senzor vlnoplochy. Nahrávají se zde hologramy na skleněné i foliové podložky.