Lidé na ústavu

Jméno Tituly Telefon Místnost Hlavní specializace
Al- Jaary Ali Reshak prof. Ing. Ph.D. +420 224 352 568 B1-319
Bauerová Dana Ing. +420 224 352 528 B1-511 metrologie
Beneš Peter Mark Ing. A1-305c
Bernard Jaroslav doc. Ing. CSc. +420 224 352 446 B1-21 metodika experimentu, zpracování naměřených dat
Bíla Jiří prof., Ing., DrSc. +420 224 352 534, +420 224 352 563, +420 224 653 434 B1-416, B3-208 Umělá inteligence, Databázové a znalostní systémy, Komplexní systémy.
Bušek Jaroslav Ing. A1-401
Čáp Jiří Ing., Ph.D. +420 224 352 585 B1-21 konstrukce a návrh optoelektrických přístrojů
Cejnek Matouš Ing. A1-305c
Chyský Jan doc. Ing., CSc. +420 224 359 996, +420 224 352 469, +420 602 380 602 B1-317, 219 (Roztoky) Elektrické obvody a elektronika, Elektrické stroje a pohony, Vestavěné systémy, Labview, Prostředky automat. řízení
Daneček Milan Ing. B1-319
Dušek Tomáš Ing. +420 224 352 698 F2-102
Fišer Jaromír Ing., Ph.D. +420 224 353 953 A1-305a modelování a řízení systémů se zpožděním, monitorování a řízení průmyslových procesů
Hlaváč Vladimír Ing., Ph.D. +420 224 352 980, +420 224 352 562 A1-305j, (konzultace ve 308) databáze, PHP, algoritmy
Hofreiter Milan prof. Ing., CSc. +420 224 352 566 B1-512 identifikace systémů, automatické řízení, detekce poruch
Hošek Jan doc. Ing., Ph.D. +420 224 352 552 C2-135 konstrukce přístrojů, optomechanika, mikroobrábění, nanotechnologie
Jura Jakub Mgr. Ing. Ph.D. +420 224 352 530, +420 224 352 487 B1-513, lab 109 inženýrská psychologie, kognitivní ergonomie, projektování informačních systémů, konceptuální navrhování, soft computing, průmyslová automatizace
Kokeš Josef doc. Ing., CSc. +420 224 352 660 A1-408
Kouba Adam Ing. B1-319
Le Thi Minh Trang Ing.
Macúchová Karolína Ing., Ph.D. +420 224 352 701 B1-41 rozptýlené záření, optomechanické konstrukce, vakuová technika
Martinásková Marie Ing., Ph.D. +420 224 352 528 B1-511
Mašek Jakub Ing.
Mc Gahan Paul Ing.
Němcová Šárka Ing. Bc., Ph.D. +420 224 352 585 B1-21 vlnová optika, holografie, optické přístroje, měření
Novák Jaroslav prof. Ing., CSc. +420 224 352 698 F2-102 řízení elektrických pohonů, výkonová elektronika
Novák Lukáš Ing., Ph.D. +420 224 352 570 B1-316 PLC systémy, řízení výrobních strojů
Novák Martin doc doc. Ing., Ph.D. +420 224 352 573, +420 246 003 519 B1-318, 219 (Roztoky) mikroprocesorové systémy, řidicí systémy, elektrické stroje, výkonová elektronika, senzorika
Novák Martin ing Ing. A1-305d
Novák Zdeněk Ing. Ph.D. +420 224 352 567 B1-318 Řízení vysokorychlostních synchronních motorů s permanentními magnety (PMSM), optimalizace návrhu vysokorychlostního PMSM, implementace řídicích algoritmů v prostředí LabVIEW
Olšanský Václav Ing.
Oswald Cyril Ing. +420 224 352 041 A1-305d
Oswaldová Ivana Ing. Mgr. +420 224 352 041 A1-305d
Papežová Stanislava doc. Ing., CSc. +420 224 352 401 A1-208
Petrová Růžena Ing., Ph.D. +420 224 352 572, +420 224 352 671 A1-305i, A2-49b identifikace systémů, automatické řízení
Pilbauer Dan Ing. +420 22 435 287 C1-410a time delay, spectral methods, robust control, vibration control, mechatronics, input shaping, multi-objective optimization, (non-)convex optimization,
Sedlecká Zuzana +420 224 352 569 B1-321
Simeunović Goran Dr., Ph.D. +420 224 352 877 C1-410a CFD modely, systémy se zpožděním, identifikace zpoždění, modelování úniků tepla
Sivkov Oleg Ing., Ph.D. +420 224 352 737 B1-314 simulace výkonové elektroniky, víceúrovňové měniče
Sova Jan Ing.
Šťastný Jiří doc. Ing., CSc. +420 224 352 699 F2-101
Sückr Ladislav Ing.
Šulc Bohumil prof. Ing., CSc. +420 224 352 531 B1-514 automatická regulace technických procesů a její modelování a simulace reálných provozních stavů se zaměřením na diskrétní algoritmy
Trnka Pavel Ing. +420 224 352 652, +420 224 352 530 C1-111, B1-513 identifikace systémů, programování, databáze
Turecký Miloslav +420 224 352 708 G2-46
Veselý Martin Ing.
Vlček Josef Ing., CSc. +420 224 352 403 A1-204a silnoproudá elektrotechnika, senzorika
Vrána Stanislav Ing., DiS., Ph.D. +420 224 352 769 A1-505a pokročilé metody řízení, PID regulátory a jejich moderní varianty
Vyhlídal Tomáš prof. Ing., Ph.D. +420 224 352 877 C1-410a Teorie systémů s dopravním zpožděním, aplikovaná teorie řízení, numerické metody matematického modelování, modelování a řízení systémů s rozloženými parametry
Vyhlídalová Markéta +420 224 352 563 B1-415
Wessberg Magnus MSc.
Zámek Filip Ing. +420 224 352 670 A1-305e
Zicha Josef doc. Ing., CSc. +420 224 352 701 B1-41 vývoj a konstrukce přístrojů pro podporu výzkumu v oblasti přírodních a technických věd, konstrukce optomechanických zařízení
Žilka Miroslav Ing., CSc. +420 224 352 672 A1-505c prostředky automatického řízení, programování PLC,, vizualizace technologických procesů
Zítek Pavel prof. Ing., DrSc. +420 224 352 564 B1-413 matematické modelování, teorie systémů se zpožděními