Bíla Jiří - Základní stránka

Hlavní specializace: 
Umělá inteligence, Databázové a znalostní systémy, Komplexní systémy.
Telefon: 
+420 224 352 534
+420 224 352 563
+420 224 653 434
Místnost: 
B1-416
B3-208
Funkce: 

Záznamy v mezinárodních citačních sítích:


 • 50 záznamů na Web of Science (200 citací, H index WoS=7),(z toho 3krát Q1(IF: 4.796, 3.173, a 4.123) a 3krát Q2),
 • 70 záznamů na Elsevier Scopus (273 citací, H index Scopus=9),
 • 10 záznamů na Springer Link.

Funkce a členství:


2005-2009, vedoucí ústavu Přístrojové a řídicí techniky, FS, ČVUT v Praze,
2006- 2014, prorektor ČVUT v Praze,
2014- 2018 proděkan FS, ČVUT v Praze,
2009- dosud, člen vědecké rady FAI UTB ve Zlíně,
2013- dosud, člen vědecké rady UTB ve Zlíně,
2006- 2014, člen vědecké rady Technical University in Ostrava,
2010- 2014, člen vědecké rady VŠCHT v Praze,
2014-2015, předseda poroty inovační soutěže, Best Innovator (USA-ČR).

Ceny a uznání:


 • Zlatá Felberova medaile (2017).
 • Nominován do American Chemical Society (2015).
 • Člen of Technical Committee on Artificial Intelligence and Expert Systems IASTED, (Canada), (2009 – dosud).
 • Stříbrná Felberova medaile, ČVUT v Praze (2004).
 • Zlatá medaile ČVUT v Praze (2014).
 • 1997, Haasova medaile, Fakulta strojí, ČVUT
 • 2014, Stříbrná medaile, FAI UTB ve Zlíně
 • V letech 2006-2014 – řada medailí za iniciaci spolupráce ve vědě a v pedagogice mezi ČVUT v Praze a univerzitami: STU v Bratislavě, TU ve Vídni, TU v Budapešti, Katolická univerzita v San Cristóbalu v Dominikánské republice.

Někteří úspěšní studenti doktorského studia (ze 17 obhájených disertací)


 1. Prof. Ing. Rodríguez, Ph.D. Full Time Professor. Department of Industrial and Manufacturing Engineering Engineering and Technology Institute, Autonomous University of Ciudad Juarez, Mexico.
 2. Doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc, . ředitel CERGE při Karlově univerzitě a Národohospodářského ústavu AV ČR od ledna 2014
 3. Doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský, docent, Fakulta dopravní ČVUT
 4. Doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D., docent, Fakulta strojní ČVUT
 5. Ing. Juraj Vitkaj, Ph.D., zástupce ředitele, Process Automation Solutions s.r.o., Prague, Czech Republic
 6. Ing. Martina Mironovová, Ph.D., Product Manager - Robotics - YASKAWA Europe ....
 7. Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D., Managing director of the project OP VVV ERDF, Fakulta strojní ČVUT

Vedení grantů a projektů


 1. Koncept Praha - MHMP, dílčí projekt D07: Řízení vlivu chladicího efektu vegetace na klima měst (2017-2018).
 2. Technologie a systém určující fyzikální a prostorové charakteristiky pro ochranu a tvorbu životního prostředí a pro zvýšení potenciálu energetických zdrojů , 2011 - 2014 , TA01020698
 3. Vývoj metod a SW nástrojů pro zajištění spolehlivosti dat pro řízení provozu energetických a průmyslových zařízení , 2007 - 2008 , FI-IM4/062
 4. Vývoj metody stanovení toků energie a látek ve vybraných ekosystémech, návrh a ověření principů hodnocení hospodářských zásahů pro zajištění podmínek autoregulace , 2006 - 2011 , 2B06023
 5. Inteligentní metody počítačové podpory procesu konceptuálního návrhu systémů , 2001 - 2003 , GA102/01/0763
 6. Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýství , 1999 - 2004 , MSM 212200008
 7. Integrace metod modelování a řízení distribuovaných heterogenních procesů, 1998 - 1999. GA101/98/0336.
 8. Metody kvalitativního modelování a simulace v řízení obtížně identifikovatelných systémů, 1994 - 1996, GA101/94/0658.

Od roku 1989 více jak 300 publikací v databázi publikací ČVUT.