Zítek Pavel - Základní stránka

Hlavní specializace: 
matematické modelování, teorie systémů se zpožděními
Telefon: 
+420 224 352 564
Místnost: 
B1-413
Funkce: 

předseda oborové rady oboru Technická kybernetika
interní člen vědecké rady FS
člen etické komise ČVUT
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Odborná praxe

 • 1990-1998 Vedoucí katedry automatického řízení a inženýrské informatiky
 • 1998-2005 Vedoucí Ústavu přístrojové a řídicí techniky
 • 2000-2011 Vedoucí skupiny FS Centra aplikované kybernetiky, ČVUT v Praze

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Výuka v předmětech

 • Automatické řízení (Bakalářské studium)
 • Počítačové modely (Bakalářské studium)
 • Počítačové modely (Bakalářské studium)
 • Modely v systémech řízení a monitorování (Doktorský studijní program: Technická kybernetika)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Projekty

 • Centrum aplikované kybernetiky 3 (2012–2019), Centrum kompetence TE01020197.

Ukončené projekty

 • Climate for Culture (2009–2014), Damage risk assessment, economic impact and mitigation strategies for sustainable preservation of cultural heritage in the times of climate change. Projekt 7. rámcového programu EU
 • SEAT (2006–2009), Smart tEchnologies for stress free Air Travel, Projekt 6. rámcového programu EU. Pozice při řešení projektu: Project site manager v rámci ČVUT, vedení projektu na ČVUT
 • Centrum aplikované kybernetiky (2000–2011), Výzkumné centrum MŠMT 1M0567, Vedoucí skupiny FS

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Organizační a editační činnost

 • Spoluorganizátor, editor a člen mezinárodního programového výboru 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems, červen 7 – 9, 2010, Praha
 • Člen redakční rady časopisu Kybernetika
 • Recenzent ve více než pěti mezinárodních časopisech oboru (např. Automatica, IEEE Transactions on Automatic Control, Journal of Process Control, IEEE Transactions on Control System Technology).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Publikační činnost
Researcher ID
Vybrané publikace

 • Zítek P., Vyhlídal T., Fišer J., Tornari V., Bernikola E., Tsigarida N. (2015). Diffusion-model-based risk assessment of moisture originated wood deterioration in historic buildings, Building and Environment, Vol. 94, 218-203.
 • Zítek, P. - Fišer, J. - Vyhlídal, T. (2013). Dimensional analysis approach to dominant three-pole placement in delayed PID control loops. Journal of Process Control. 2013, vol. 23, no. 8, p. 1063-1074.
 • Zítek, P. - Bušek, J. - Vyhlídal, T. (2014). Anti-Windup Conditioning for Actuator Saturation in Internal Model Control with Delays. In Low-Complexity Controllers for Time-Delay Systems. Cham: Springer International Publishing AG, 2014, p. 31-45.
 • Zítek, P. - Fišer, J. - Vyhlídal, T. (2014). Dominant Trio of Poles Assignment in Delayed PID Control Loop. In Delay Systems: From Theory to Numerics and Applications. New York: Springer, 2014, p. 57-70.
 • Zítek, P. - Kučera, V. - Vyhlídal, T. (2012). Cascade Control for Time Delay Plants. In Time Delay Systems: Methods, Applications and New Trends. Berlin: Springer-Verlag, 2012, p. 343-354.

Kompletní seznam publikací zde
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ocenění

 • Publikace Vyhlídal, T. – Zítek, P.: Mapping Based Algorithm for Large-Scale Computation of Quasi-Polynomial Zeros. IEEE Transactions on Automatic Control. 2009, vol. 54, no. 1, p. 171–177. ISSN 0018–9286 oceněna prestižní třídou A dle Pilíře II. Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2014
 • Spolunositel ceny rektora I. stupně za vynikající vědecký výsledek v roce 2009, za „Analýza stability systémů se zpožděním s využitím spektrálních metod“, spolu s Prof. Ing. T. Vyhlídalem, PhD.