Nabídka závěrečných prací

V následující tabulce naleznete nabídku zadání závěrečných prací k řešení. Pokud budete mít o nějaké zájem, kontaktujte zadavatele a dohodněte podrobnosti. Téma může být do značné míry po dohodě se studentem upraveno; zejména se to týká témat, která jsou nabízena na různé úrovni řešení (bakalářské i magisterské současně).

Studenty upozorňujeme, že i když mnozí vyučující nabízí současně více témat, smí jeden vyučující vést nejvýše dvě bakalářská a jedno magisterské téma; výjimky z tohoto pravidla povoluje vedoucí ústavu.

Studenti si mohou navrhnout i vlastní téma, pokud naleznou vhodného vedoucího, který ovládá danou problematiku. Témata řešená pro konkrétního zadavatele mimo fakultu jsou vítána (vedoucí musí být stále jmenován z řad zaměstnanců fakulty, protože zodpovídá za rozsah, úroveň a formální náležitosti práce).

Rozsah bakalářské práce TZSI je dán výnosem děkana 3/2012


Aktuální nabízené zadání. Pro podrobnosti se obraťte na zadavatele tématu.


Bakalářské práce

2301R000 (bez oboru)

 • Přehled metod zpracování signálů pro diagnostiku biosignálů - více
  Bakalářské, Ivo Bukovský, téma k dispozici
 • Mobilní aplikace pro vyhledávání učeben - více
  Bakalářské, Vladimír Hlaváč, téma k dispozici
 • Porovnání energetické náročnosti elektrických přístrojů - více
  Bakalářské, Vladimír Hlaváč, téma k dispozici
 • Webové stránky autoškoly - více
  Bakalářské, Vladimír Hlaváč, téma k dispozici
 • Databázová aplikace v MS Access - více
  Bakalářské, Vladimír Hlaváč, téma k dispozici
 • Aplikace pro Android - více
  Bakalářské, Vladimír Hlaváč, téma k dispozici
 • PID řízení pomocí PLC Tecomat Foxtrot - více
  Bakalářské, Milan Hofreiter, téma k dispozici
 • Měření výšky hladiny v lahvích pomocí termokamery - více
  Bakalářské, Milan Hofreiter, téma k dispozici
 • Optické metody měření deformace nebo posunutí - více
  Bakalářské, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Optické metody měření deformace nebo posunutí - více
  Bakalářské, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Využití ultrazvuku k technickým a terapeutickým účelům - více
  Bakalářské, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Pohybové vlastnosti piezokeramického nanostolku - více
  Bakalářské, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Systémy polohování prostorové orientace malých družic - více
  Bakalářské, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Snímač polohy ručky ukazatele dynamometru - více
  Bakalářské, Jan Chyský, téma k dispozici
 • Aplikace biofeedbacku v technických systémech - více
  Bakalářské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využití softwarového jazyka UML pro programování řídicích systémů PLC - více
  Bakalářské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využitelnost konceptu Holonických výrobních systémů (HMS) pro Industry 4.0 - více
  Bakalářské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Kognitivní ergonomie - více
  Bakalářské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využití nástrojů umělé inteligence a Softwarového inženýrství pro modelování mentálních (speciálně kognitivních) funkcí operátora - více
  Bakalářské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Optimalizace HMI (rozhraní člověk stroj) pomocí trasování očních pohybů - více
  Bakalářské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Metodika návrhu rozhraní člověk / stroj (HMI) - více
  Bakalářské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Aplikace tremometrie pro inženýrsko-psychologické systémy - více
  Bakalářské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využití měření elektrodermální aktivity v technických systémech - více
  Bakalářské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využití principu biofeedbacku v technických systémech - více
  Bakalářské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • 3D scanner - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Pasivní magnetické ložisko - experimentální ověření - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Návrh způsobu uchycení motorů a jejich řízení pro robotickou ruku se 6 stupni volnosti - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Rešerše algoritmů detekce překážky robota vyhodnocením obrazu z kamery - více
  Bakalářské, Martin Novák, rezervované téma
 • Výběr snímačů, akčních členů a algoritmů řízení kráčejícího robota - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Autonomní sněhová fréza - návrh konceptu - více
  Bakalářské, Martin Novák, rezervované téma
 • Principy a možnosti vnitřní a vnější navigace - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Principles and capabilities of internal and external navigation - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Pasivní větrání v historických budovách - více
  Bakalářské, Goran Simeunovič, téma k dispozici
 • Fuzzy clusterovací metody - více
  Bakalářské, Jan Vrba, téma k dispozici
 • Simulační a experimentální ověření algoritmů pro tlumení vibrací mechanických systémů - více
  Bakalářské, Tomáš Vyhlídal, téma k dispozici
 • Návrh a implementace algoritmů pro analýzu kvality prostředí historických objektů - více
  Bakalářské, Tomáš Vyhlídal, téma k dispozici

2612R022 (Informační a automatizační technika)

 • Aplikace pro automatický sběr testových souborů pro předmět PPS pomocí http s lokální kontrolou plagiátorství - více
  Bakalářské, Ivo Bukovský, téma k dispozici
 • Predikce ceny vybraných kryptoměn pomocí algoritmů strojového učení - více
  Bakalářské, Matouš Cejnek, téma k dispozici
 • Aktivní termografie - více
  Bakalářské, Milan Hofreiter, téma k dispozici
 • Identifikace lineárních kmitavých soustav - více
  Bakalářské, Milan Hofreiter, téma k dispozici
 • Kontaktní 3D měření geometrie povrchů - více
  Bakalářské, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Ekvitermní regulátor ústředního topení - více
  Bakalářské, Jan Chyský, téma k dispozici
 • Simulace robotického manipulátoru - více
  Bakalářské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Návrh rozhraní (HMI) s pomocí kognitivního modelu - více
  Bakalářské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Optimalizace matematického simulačního modelu tlakové kanalizace - více
  Bakalářské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Vývoj tremometru pro inženýrsko-psychologické aplikace - více
  Bakalářské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Vytěžování dat pro nastavení fuzzy regulátoru pro řízení urychlovače částic MIKROTRON MT 25 - více
  Bakalářské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Řídicí jednotka pro domácí automatizaci - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Climatic chamber control - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Device for automatic measurement of volt-ampere characteristics - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Device for automated battery characteristics measurement - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Simple coil winding machine - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Roball robot - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Rotor balancing machine - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Segway model - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Walking robot - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Construction of a robotic hand - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Segway - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Realizace mechaniky, elektroniky a řízení modelu vznášedla - více
  Bakalářské, Martin Novák, rezervované téma
 • Kompenzace vibrací při lineárním pohybu - více
  Bakalářské, Lukáš Novák, téma k dispozici
 • Návrh modulu a protokolu pro bezdrátový přenos dat pro řízení robota - více
  Bakalářské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Laboratorní model vlaku s levitací na magnetickém polštáři - více
  Bakalářské, Zdeněk Novák, téma k dispozici
 • Simulace provozních stavů v kaskádním uspořádání kompresorových stanic - více
  Bakalářské, Bohumil Šulc, téma k dispozici
 • Suppressing pendulum oscillations by Coriolis force - více
  Bakalářské, Tomáš Vyhlídal, rezervované téma

Magisterské práce

2301T034 (Přístrojová a řídicí technika)

 • Modelování vlastností elektromotoru pro elektromobil a jeho řízení fuzzy regulátorem - více
  Magisterské, Jiří Bíla, rezervované téma
 • Adaptivní agregace paralelních neuronových modelů pro predikci pohybu plicního nádoru ve 3-D - více
  Magisterské, Ivo Bukovský, téma k dispozici
 • Návrh otočného stolku s výměnou difrakční mřížkou pro spektrometr - více
  Magisterské, Jiří Čáp, téma k dispozici
 • Noisy non-linear dynamics analysis and control design for the ball levitation set-up - více
  Magisterské, Jaromír Fišer, téma k dispozici
 • Algoritmus pro automatické seřízení interferometru - více
  Magisterské, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Mechanické vibrace v laboratorním prostředí - více
  Magisterské, Jan Hošek, rezervované téma
 • Návrh řízení gyroskopického systému pro orientaci malé družice typu CubeSat. - více
  Magisterské, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Design of Modification of Small Grinding Machine - více
  Magisterské, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Návrh a řešení mikromechanických manipulátorů - více
  Magisterské, Jan Hošek, téma k dispozici
 • Návrh rozhraní (HMI) s pomocí kognitivního modelu - více
  Magisterské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Aplikace biofeedbacku v technických systémech - více
  Magisterské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využití softwarového jazyka UML pro programování řídicích systémů PLC - více
  Magisterské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Optimalizace HMI (rozhraní člověk stroj) pomocí trasování očních pohybů - více
  Magisterské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Vytěžování dat (Data Mining) z environmentálních databází - více
  Magisterské, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Polohování laserového svazku - více
  Magisterské, Karolina Macúchová, téma k dispozici
 • Control and vizualization of the special pneumatic drive application - více
  Magisterské, Marie Martinásková, rezervované téma
 • Řídicí systém pro kladkový stav se železničním podvozkem - více
  Magisterské, Jaroslav Novák, téma k dispozici
 • Řízení humanoidního robota - více
  Magisterské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Akustická kamera - více
  Magisterské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Conceptual design of a control unit for an electricaly driven compressor (e-Charger) - více
  Magisterské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Conceptual design of a BLDC motor for an electrically driven compressor (e-Charger) - více
  Magisterské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Automatizace navíječky cívek - více
  Magisterské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Automation of a coil winding machine - více
  Magisterské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Letecký rychloměr - více
  Magisterské, Viktor Plaček, téma k dispozici
 • Zlatnická indukční pec - více
  Magisterské, Viktor Plaček, téma k dispozici
 • Potápěčská svítilna - více
  Magisterské, Viktor Plaček, téma k dispozici
 • Akustický variometr - více
  Magisterské, Viktor Plaček, téma k dispozici
 • Řízený zdroj napětí pro adaptivní zrcadlo - více
  Magisterské, Viktor Plaček, téma k dispozici
 • Měření rychlosti postupu svarové lázně - více
  Magisterské, Viktor Plaček, téma k dispozici
 • Inženýrská simulace trakčních podmínek vysokorychlostních kolejových vozidel - více
  Magisterské, Bohumil Šulc, téma k dispozici
 • Pohonná jednotka hodinové osy speciálního astronomického dalekohledu - více
  Magisterské, Josef Zicha, rezervované téma
 • Konstrukce pointačního mechanizmu pro deklinační osu malého dalekohledu - více
  Magisterské, Josef Zicha, téma k dispozici

3901T008 (Biomedicínské a rehabilitační inženýrství)

 • Návrh zařízení pro autoflorescenční analýzu mozkové kůry potkana - více
  Magisterské, Jiří Čáp, téma k dispozici
 • Vývoj zdroje světla na bázi LED diod pro mikroskopy s pozorováním ve viditelném světle - více
  Magisterské, Jiří Čáp, téma k dispozici
 • Dětské lůžko se stavitelnou ložnou plochou - více
  Magisterské, Jiří Čáp, téma k dispozici
 • Návrh modulární konstrukce lůžek pto zdravotnictví - více
  Magisterské, Jiří Čáp, téma k dispozici

3901T052 (Biomechanika a lékařské přístroje)

 • Návrh nemocničního rehabilitačního lůžka pro uplatnění metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace. - více
  Magisterské, Jiří Čáp, téma k dispozici

Doktorské práce

2612V045 (Technická kybernetika)

 • Adaptivní metody pro vyhodnocování multivarietních systémů - více
  Doktorské, Ivo Bukovský, téma k dispozici
 • Nekonvenční neuronové sítě pro Multivarietní Technické Systémy - více
  Doktorské, Ivo Bukovský, téma k dispozici
 • Sensor-less control of high-speed machines - více
  Doktorské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Measurement of electrical and non-electrical physical quantities on high-speed machines - více
  Doktorské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Měření elektrických a neelektrických fyzikálních veličin vysokorychlostních strojů - více
  Doktorské, Martin Novák, téma k dispozici
 • Bezsenzorové řízení vysokorychlostních strojů - více
  Doktorské, Martin Novák, téma k dispozici

Pozn.: Seznam je generován databáze KOS. Mezi vypsáním téma a zobrazením zde může uplynout až 10 hodin, než dojde k aktualizaci vyrovnávací paměti KOSu.