Obory

Ústav přístrojové a řídicí techniky zajišťuje výuku v následujících oborech studia:

Bakalářské studium (Bc.)
Informační a automatizační technika

Podílíme se také na společném tříletém bakalářském oboru:
Teoretické základy strojního inženýrství (výukou pěti ze skupiny společných předmětů a vedením projektů a bakalářských prací)

Magisterské studium (Ing.)
Automatizační a přístrojová technika
- zaměření Automatizace a průmyslová informatika
- zaměření Přístrojová technika, zahrnující i optiku

Doktorské studium (Ph.D.)
Technická kybernetika
Konstrukční a procesní inženýrství – Přesná mechanika a optika