Informační a automatizační technika

Bakalářské studium (Bc.)

Studijní obor je zaměřen zejména na získání základních znalostí prostředků automatického řízení, informatiky a programování, aplikace vestavěných mikropočítačů a programovatelných automatů. Teoretickou část tvoří také počítačové modely & simulace a databázové & znalostní systémy. Náplní oboru jsou také klasická technická a elektrická měření a předměty naší optomechanické větve (Konstrukce přístrojů, Technologie přístrojové techniky a dva optické předměty mají minimální zásah do otázek státní zkoušky, zato obsahují řadu zajímavých laboratorních cvičení, jako napařování ve vakuu, mikroobrábění, výroba čoček a řadu optických experimentů geometrické optiky, od sestavování optických přístrojů na optické lavici k experimentům s barevným světlem).

Obor je koncipován pro snadné uplatnění absolventů na různých místech výrobních a technických úseků v provozu a při adaptacích řídících systémů, informačních systémů a systémů přístrojové techniky. Většina absolventů ale pokračuje v dalším studiu na FS, nejčastěji ve studijním programu Automatizace a přístrojová technika.

Absolventi získají v prvních pěti semestrech, které jsou společné pro všechny čtyřleté obory na FS, znalosti z předmětů obecného teoretického základu (matematika, konstruktivní geometrie, fyzika, chemie, počítačová grafika) a průpravných teoretických předmětů s užší vazbou na strojní inženýrství (mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí, nauka o materiálu, termomechanika a hydromechanika), a to na úrovni umožňující jejich praktickou aplikaci při užívání inženýrských metod. Na tyto základy lze navázat ve studiu jakéhokoli navazujícího magisterského oboru najen na FS.