Odbor přesné mechaniky a optiky

Odbor Přesné mechaniky a optiky je pokračovatelem Katedry přesné mechaniky, která byla založena v roce 1953 Prof. Ing. Dr. Miroslavem Hajnem. Roku 1999 byla katedra začleněna do ústavu přístrojové a řídící techniky, kde realizuje výzkum a vychovává konstruktéry přesných opticko-mechanických přistrojů, přesných výrobních zařízení, technology pro optickou a jemnomechanickou výrobu, teoretiky, experimentátory i optické výpočtáře ve specializaci Optomechanika http://control.fs.cvut.cz/…ptomechanika. Od šk.r. 1994/95 je katedra jedním z garantů studia biomedicínského a rehabilitačního inženýrství, které vychovává odborníky pro konstrukci, servis a prodej lékařských přístrojů.