ODBORNÝ SEMINÁŘ NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2016

Harmonogram

dotazy, přihlášení, odborné příspěvky - vyřizuje Šárka Němcová (nejlépe mailem)

Ubytování v hotelu Game
http://www.hotelgame.cz/cz/uvod/index.htm

termín pro poslání příspěvku: do 31.5.
příspěvky česky nebo anglicky