Optomechanika

Studijní zaměření oboru Přístrojová a řídicí technika
Magisterské studium (Ing.)

Toto zaměření nahrazuje specializace Přístrojová technika ve studijním programu Automatizace a přístrojová technika. Obor Přístrojová a řídicí technika již dále nenabízíme. Výuka probíhá dále jen pro již dříve zapsané studenty.

Prezentace oboru

Studijní plán zaměření Optomechanika oboru Přístrojové a řídící techniky poskytuje širokou základnu teoretických i praktických znalostí z oborů konstrukce mechanických a optických přístrojů, aplikace senzorů, pohonů a dalších řídících prvků nezbytných pro funkci moderních přístrojů. Absolvent získá informace o komplexu technických předmětů na bázi dostatečně široké k tomu, aby mohl aktivně vykonávat konstruktérskou, vývojovou a výzkumnou práci ve vývojových odděleních firem zabývajících se konstrukcí přístrojové a měřicí techniky či systémů pro průmysl, přírodovědný či fyzikální výzkum, jako jsou různé typy mechanických či optických senzorů a přístrojů, počínaje jednoúčelovými zařízeními typu snímačů polohy, tlakoměrů, refraktometrů a dalších, až po komplexní systémy, například mikroskopy, spektrometry, částicové detektory, chromatografy a další. Dále pak si absolvent osvojí speciální znalosti z oblasti miniaturizace optických a mechanických prvků, návrhu přístrojů pro vakuové či kryogenní aplikace, schopnosti numerické simulace funkce jednotlivých funkčních celků přístrojů, včetně schopnosti návrhu a začlenění přístrojové techniky do složitých procesních celků.

Předmětová náplň studia v předložené vychází z požadavků a konzultací s řadou komerčních firem, které vyjadřovaly poptávku po takto zaměřených absolventech a nabídly i možnost zadávání studentských projektů, exkurzí či realizací odborných přednášek. Cílem zaměření Optomechanika pak je vychovat absolventy s vyjmenovanými znalostmi, schopné samostatné tvůrčí činnosti a se zkušeností s řešením reálných problémů týkající se návrhu, konstrukce a realizace různých typů přístrojů či přístrojových celků, a to nejen jako konstruktér firem zabývajících se produkcí přístrojových zařízení a celků, ale rovněž i jako specialista přímo v ústavech zabývajících se výzkumem a využitím těchto optických a mechanických přístrojů a zařízení v oblasti přírodních a technických věd a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Navazující doktorský program: Konstrukční a procesní inženýrství (zaměření Přesná mechanika a optika)

Spolupráce a uplatnění (můžete si vybrat z databáze více než 80 firem v ČR)

  • ELI – konstruktér mechanického uložení optiky, včetně jejího použití ve vakuu
  • CERN – konstrukční a experimentální práce na projektu OSQAR
  • TOPTEC – návrhy optických systémů pro ESA, metody velmi přesného opracování optických povrchů, konstrukce prvků adaptitvní optiky, příprava tenkých vrstev
  • Optaglio – návrhy a datová příptrava bezpečnostních hologramů; technolog pro mastering
  • TESCAN – konstrukce částí elektronových mikroskopů jako např. manipulátorů, detektorů, optických prvků apod.
  • ALT – konstrukce optických a mechanických částí průmyslových laserů