Počítačová podpora studia (2372041)

Účelem předmětu Počítačová Podpora Studia (PPS) je seznámit studenty s fakultními informačními systémy a softwarovými nástroji, které jim budou na Fakultě užitečné již od prvního ročníku až do vytvoření závěrečné práce. Na přednáškách budou ukázány možnosti využití dostupných programových a programovacích nástrojů včetně pokročilého využití kancelářských aplikací. Budou probírány také matematické nástroje pro zpracování a vizualizaci dat, matematickou analýzu i pro symbolické výpočty. Účelem předmětu není podrobně naučit demonstrované programy a programování, ale seznámit studenty s jejich možnostmi a naučit studenty řešit základní úlohy v daných programech a poukázat na jejich využití při studiu.
Předmět tak studentům umožní zorientovat se v některých komerčních i open-source programových a programovacích prostředích, které jim umožní:

 • zpracovávat, analyzovat, a vizualizovat měřená data pro své projekty (Matlab, Maple, Python, (Scilab)),
 • vytvářet pokročilé dokumenty pro své semestrální a diplomové práce,
 • využít nabyté znalosti pro další vzdělávání v IT technologiích a případně v příležitostných zaměstnáních při studiu. (např. MS Office, Python, html)

  Kancelářské aplikace: pokročilá tvorba dokumentů, křížové odkazy, automatické číslování a záložky, práce s rozsáhlými tabulkami dat, databázové filtry, souhrny, kontingenční tabulky,…

  Matematické aplikace: zpracování naměřených dat, symbolické i číselné řešení rovnic, limity, derivace, integrály, … (Maple, Matlab)

  Programovací prostředí: pro vědecké výpočty i pro začínající vývojáře a pro tvorbu aplikací (Matlab, Python)

  Další: http,IP,MAC, vyhledávání na internetu, www, html,

--
Podklady pro přednášky na serveru fsh
Stránky cvičení PPS

--
Volně navazující volitelné předměty pro každého:
Pokročilé funkce v MS Excel (2366004)
Úvod do MATLABu (2366002)
Python pro vědecké výpočty a řízení (2375004)
Programování pro web (2371087, 2375002)
Programování v jazyce Java (2371530)
Programování v Pascalu (Delphi) (2371531)
další:
Úvod do řízení robotů (2376016)